Urban Beehives in Ljubljana / Urbana cebelja domovanja v Ljubljani

I’m glad I was able to participate in this beautiful project, that shows us some of the urban beehives in Ljubljana.

Me veseli, da sem lahko sodeloval pri tem lepem projektu, ki nam kaže življenje cebel v mestu.

Tags: ,

Share Post :

More Posts