Let’s go forward! Slovenian photography 1990-2015

“Koritnik’s corpus of jazz photographs is so impressive that a whole monograph could be devoted to it: not only is he a great connoisseur of this kind of music, which can  easily be seen not only in the way he approaches its visual interpretation, but also his rich photographic experience at the same time confirms his devotion to both creative domains, which in his work complement each other in a rare visual harmony. Music was also what led to his enthusiasm for Sardinia, where he uncovered the special features of the island’s unique landscapes and the in many ways somewhat archaic cultural aspects of the everyday life of its inhabitants.”  Brane Kovic, excerpt from his text in book and at exhibition ” Let’s go forward! Slovenian photography 1990 – 2015″, that he curated for City Art Gallery Ljubljana

“Korpus Koritnikovih fotografij na temo jazz je tako impozanten, da bi si zaslužil monografsko obravnavo: ne samo da je avtor izvrsten poznavalec te glasbene zvrsi, kar zlahka razberemo iz načina, na katerega pristopa k njeni vizualni interpretaciji, ampak s svojimi bogatimi snemalskimi izkušnjami potrjuje predanost obema ustvarjalnima področjima, ki se v njegovih delih dopolnjujeta v redko videnem sožitju. Glasba je bila tudi povod za njegovo navdušenje nad Sardinijo, kjer je odkrival krajinske posebnosti otoka in v marsičem dokaj arhaične bivanjske in kulturne oblike življenja tamkajšnjih prebivalcev.” Brane Kovič​, izvleček iz njegovega teksta v knjigi in za razstavo “Gremo naprej! Slovenska fotografija 1990-2015”, katero je kuriral za Mestno galerijo Ljubljana

  • Gremo naprej! Slovenska fotografija 1990-2015
    Gremo naprej!

Share Post :

More Posts