Christmas Artmarket Ljubljana 2017 / Bozicni Artmarket Ljubljana 2017

From 18th till 23rd of December 2017 will again sell my work at Christmas Artmarket in Ljubljana. Mini miniatures (10x10cm), miniatures (25x25cm) and many other bigger formats of my original and signed photos will be available to get. All printed on professional archival non-acid photo paper – framed or unframed. Not only music photography!

Od 18. do 23. decembra 2017 bom ponovno prodajal svoja dela na Bozicnem Artmarketu v Ljubljani. Naprodaj bodo: mini miniature (10x10cm), miniature (25x25cm) in mnogo drugih formatov, mojih originalnih in podpisanih fotografij. Vse so printane na arhivskem, brezkislinskem, profesionalnem foto-papirju – brez ali z okvrji. Dosegljive ne bodo samo fotografije z glasbeno tematiko!

Tags: ,

Share Post :

More Posts